Teknoloji Transferi

AR-GE ortamlarında yaratılan yeni buluşların ve diğer yeniliklerin ürüne dönüştürülüp ticarileştirildiği süreçtir.