AR-GE ortamlarında yaratılan yeni buluşların ve diğer yeniliklerin ürüne dönüştürülüp ticarileştirildiği süreçtir. Bu genellikle iki şekilde yapılır: 

Patentli fikri mülkiyetin şirketlere lisanslanması

Genellikle üniversiteler tarafından elde edilen fikri mülkiyet haklarının yeni kurulan startup şirketler ile geliştirilmesi ve ticarileştirilmesidir.

Ne, Kim, Nasıl ve Neden Teknoloji Transferi?

Pek çok kişi ya da kurumun farkına varmadığı şey, Ar-Ge çabalarının çıktısı olarak ortaya çıkarılan teknolojik ilerlemelerin ve teknolojik ürünlerin, büyük ölçüde teknoloji transferi çabalarıyla pazara ulaştığı, ticarileştiği gerçeğidir.

Teknoloji transferi uzmanlarının en önemli bir rolü, katma değeri yüksek yeniliklerin fikri mülkiyetini korumaktır, Böylece geliştirilen yenilikler lisanslanıp ticarileştirilebilecektir.  

Günümüzde, teknoloji transferi yenilikleri korumaktan ve ticarileştirmekten çok daha fazlasını üretebilecek hale geldi. 

- Patent ve diğer fikri mülkiyet haklarını güvence altına almak için profesyoneller ile çalışmak,
- Yeni buluşların ticari potansiyelini değerlendirmek,
- Mevcut teknolojileri potansiyel lisans sahiplerine ve ortaklarına pazarlamak,
- Girişimcileri ticarileştirme ilkeleri ve stratejileri konusunda eğitmek,
- Start-up oluşumuna ve gelişimine yardımcı olmak,
- Erken aşamadaki start-uplar ve girişimciler için fon sağlamak,
- Ortaklıklar ve lisans anlaşmaları koordine etmek,
- İş planı ve start-up yarışmaları düzenlemek,
- İnovasyon ekosistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden yapıları desteklemek,
- Girişimci adaylarını laboratuvarlarda ve üretici alanlarında yenilik yapmaya ve bu yenilikleri pazara getirmeye katılabilmeleri için girişimcilikle meşgul olmaya teşvik eden programlar oluşturmak.

Teknoloji Transferi, çok yönlü ve karmaşık bir iş olarak algılanabilir. Aslında, çoğu kişi ya da kurumun yeterince farkında olmadığı ve bilmediği en önemli iş kollarından bir tanesidir.

Başarılı bir teknoloji transferinin, üniversiteler, şirketler, bölgesel ve ulusal ekonomiler ve genel olarak toplum için önemli derecede katma değeri vardır.

- Üniversiteler için, yeni araştırmalar için fon sağlayacak gelirlerin oluşması, bilim adamlarının ve inovasyonlarının tanınması, akademisyenlerin istihdamına ve hibe finansmanına yardımcı olabilir.
- Firmalar için, dâhili Ar-Ge'ye harcama yapmadan, Ar-Ge teşviklerinden yararlanma,  büyümeyi sağlayacak yeni ürün ve fırsatların oluşmasına yardımcı olabilir.
- Bölgesel ve ulusal ekonomiler için inovasyon, yeni girişimler ve daha fazla iş yaratan daha güçlü endüstriler yaratma yoluyla büyümeyi sağlayacak kilit bir faktör olabilir.
- Toplum için faydalar, kurtarılan hayatlar, iyileştirilmiş sağlık, daha temiz bir çevre ve yalnızca yeni yetenekler yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ekonomileri inovasyon yoluyla ileriye götüren sayısız teknik ilerleme açısından hesaplanamaz bir etki yaratabilir.