Teknoloji transferi süreci, AR-GE ortamlarında yaratılan yeni buluşların ve diğer yeniliklerin ürüne dönüştürülüp ticarileştirilmesidir. Etkili ve verimli teknoloji transferi sürecinde, teknoloji transferi uzmanlarının en önemli bir rolü, katma değeri yüksek yeniliklerin fikri mülkiyetini korumaktır.

YABYTECH Teknoloji Transfer Ofisi, akademiden kaynağını alan bilimsel bilgi ile teknolojinin uygulamaya dönüştürülmesi, sanayinin, akademinin, yatırımcıların ve girişimcilerin; etkili, verimli ve hızlı biçimde ihtiyaç duydukları bağlantıları sağlamaları için 2020 Ağustos ayında kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bilgiyi etkiye dönüştürmek için sizinle koşmaya hazırız. Yeniliği her daim teşvik ediyoruz. Sizleri, öğrenmeye, çalışmaya, desteklenmeye, hızlandırıcı etkiye, sınai haklara, üretime, markalaşmaya, ticarileştirmeye, pazara, rekabete ve nihai büyümeye hazırlıyoruz. İşimiz; değeri katma değere dönüştürmektir.


Eğitim

Bilgi çağının gerektirdiği biçimde, kesintisiz ve sürekli eğitim...

Proje

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının etkililiği için stratejik bir planlama...

Ticarileştirme

Değer önerisinin doğru ticari model ile hedef market ile buluşturulması...

B2B

Paylaşılabilecek doğru bilgi ve teknolojik yatırım...

Organizasyon

Bilgi aktarımı ve teknoloji geliştirmeyi ulusal ve uluslararası...

Fikri ve Sınai Mülki Haklar

Ekonomik büyümeyi artırabilecek teknoloji ve iş fikirlerini...

AR-GE ve İnovasyon süreçlerini her aşamada destekleyen yenilikçi ürün ve servisler geliştirmektedir.