Günümüzde, eğitime, gelişime ve nitelikli insan gücüne verilen önem giderek artmaktadır. Bu noktada Teknoloji Transfer Ofisimiz,  şirketinizin personel ihtiyaçlarını bilimsel ölçme araçları ve yapılandırılmış görüşmelerle belirleyerek sizlere en uygun eğitim planını hazırlamakta ve uygulamaktadır.
Bilgi çağının gerektirdiği biçimde, kesintisiz ve sürekli eğitime önem vermek çok önemli bir sorumluluktur. Bu noktada en verimli ve etkili sonuçlara ulaşabilmek için tüm eğitim sürecini yapılandırıyoruz:

  • Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Eğitim Planlaması
  • Yüz Yüze Eğitim
  • Uzaktan Eğitim
  • İzleme ve Değerlendirme

AR-GE ve İnovasyon süreçlerini her aşamada destekleyen yenilikçi ürün ve servisler geliştirmektedir.